Onlangs verhuurd

Hieronder ziet u met welke inschrijfdatum iemand een woning heeft gekregen en de reden.

Adres Plaats Woningtype Aantal reacties Datum contract Toegewezen op basis van
Grote Kerkstraat 114-C PRK Leeuwarden Parkeerplaats 1 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
De Bank 3--3 Drachten Garage 7 05-09-2023 Inschrijfdatum: 05-07-2013
Dwarswyk 83--11 Drachten Garage 4 05-09-2023 Inschrijfdatum: 15-05-2023
Atalantastraat 1--20-PA Heerenveen Parkeerplaats - Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
De Oppers 53 Drachten Appartement met lift 2 19-09-2023 Reactiedatum: 28-08-2023 18:30
Sybren de Vlasstrjitte 37 Wommels 55+ woning 2 08-09-2023 Reactiedatum: 23-08-2023 19:56
H Hebbesstraat 5 Heerenveen Appartement met lift 1 15-09-2023 Reactiedatum: 11-08-2023 18:33
Archipelweg 12-PRK Leeuwarden Parkeerplaats - Geannuleerd: Geen passende reacties
Serviceflat Froonacker 101 Franeker Appartement met lift 1 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Trambaan 1--14 Heerenveen Appartement met lift 4 01-09-2023 Reactiedatum: 07-08-2023 09:37
Sybren de Vlasstrjitte 87 Wommels 55+ woning 3 08-09-2023 Reactiedatum: 15-08-2023 20:54
Quirijn de Blaustraat 33-701 Sneek Appartement met lift 1 22-09-2023 Reactiedatum: 26-08-2023 13:35
Taco van der Veenplein 3-PRK Leeuwarden Parkeerplaats - Geannuleerd: Geen passende reacties
de Jokse 494 Leeuwarden Appartement met lift 2 29-08-2023 Reactiedatum: 17-08-2023 20:12
Stationsweg 74--16 Gorredijk Appartement met lift 4 08-09-2023 Reactiedatum: 23-08-2023 19:20
Pampuskade 1--205 Sneek Appartement met lift 6 31-08-2023 Reactiedatum: 14-08-2023 19:32
Dekamastraat 41 Leeuwarden Appartement met lift 2 06-09-2023 Reactiedatum: 01-08-2023 22:08
Taco van der Veenplein 1-PRK Leeuwarden Parkeerplaats 1 05-09-2023 Reactiedatum: 25-08-2023 11:56
Herbrandastraat 61 Buitenpost 55+ woning 1 15-09-2023 Reactiedatum: 21-08-2023 14:41
Eikenstraat 15--2 Leeuwarden Appartement met lift 1 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Veilingstraat 114 Heerenveen Appartement met lift 2 04-09-2023 Reactiedatum: 26-07-2023 11:20
Archipelweg 11-PRK Leeuwarden Parkeerplaats - Geannuleerd: Geen passende reacties
Eikenstraat 15--2 Leeuwarden Appartement met lift 4 05-10-2023 Reactiedatum: 08-09-2023 10:04
Taco van der Veenplein 18-PRK Leeuwarden Parkeerplaats 1 Geannuleerd: Geen passende reacties
Dragoonsplein 335 Leeuwarden Appartement met lift 7 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Archipelweg 14-PRK Leeuwarden Parkeerplaats - Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
het Baken 205 Heerenveen Appartement met lift 5 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Jan Mankeslaan 1--A Heerenveen Appartement met lift 2 08-09-2023 Reactiedatum: 21-08-2023 22:40
Dekamastraat 25 Leeuwarden Appartement met lift 3 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Sybren de Vlasstrjitte 111 Wommels 55+ woning 2 22-09-2023 Reactiedatum: 25-08-2023 14:15
Ekke de Haanstraat 11 Heerenveen Tussenwoning - 07-09-2023 Maatwerk
De Hoop 4--09 Gorredijk Appartement begane grond - 31-08-2023 Maatwerk
Edo Jongamastraat 41 Sneek Appartement zonder lift - 04-09-2023 Maatwerk
De Hoop 50 Gorredijk Appartement begane grond - 07-09-2023 Maatwerk
Wibrandus van Haschastraat 9 Oudehaske Tussenwoning - 28-08-2023 Maatwerk
De Skou 22 Grou Tussenwoning - 07-09-2023 Maatwerk
De Dracht 14 Drachten Tussenwoning - Geannuleerd: Niet juist geadverteerd
Kornelis de Wildestraat 23 Heerenveen Appartement zonder lift - 07-09-2023 Maatwerk
Pleinweg 404 Heerenveen Appartement met lift - 12-09-2023 Maatwerk
De Hoop 4--34 Gorredijk Appartement met lift - 01-09-2023 Maatwerk
Kuinder 136 Drachten Bovenwoning - 05-09-2023 Maatwerk
Frittemaleane 115 Sneek Appartement begane grond - 23-08-2023 Maatwerk
Kornelis de Wildestraat 13 Heerenveen Appartement begane grond - 29-08-2023 Maatwerk
Offingaburg 8-A Hallum Appartement begane grond - 01-09-2023 Maatwerk
Gele Lis 24 Sneek Appartement zonder lift - 05-09-2023 Maatwerk
Jan baron van Echtenstrjitte 29 Sexbierum 2 onder 1 kap - 01-09-2023 Maatwerk
Merelstraat 26 Leeuwarden Appartement zonder lift - 04-09-2023 Maatwerk
Rameaustraat 40 Leeuwarden Appartement zonder lift - 04-09-2023 Maatwerk
Spoorstraat 198 Leeuwarden Appartement zonder lift - 12-09-2023 Maatwerk
Schokkerweg 12 Makkum Tussenwoning - 04-09-2023 Maatwerk
Epkemastraat 14 Bolsward Tussenwoning - 04-09-2023 Maatwerk
De Dracht 14 Drachten Tussenwoning - 31-08-2023 Maatwerk
Doalhôf 31 Gorredijk Tussenwoning - 07-09-2023 Maatwerk
Insulindestraat 52 Leeuwarden Appartement begane grond - 20-09-2023 Maatwerk
Compagnonsstrjitte 72 Gorredijk 2 onder 1 kap - 07-09-2023 Maatwerk
Oostergoostraat 124 Grou Appartement begane grond - 06-09-2023 Maatwerk
De Marke 112 Drachten Appartement met lift - Geannuleerd: Niet juist geadverteerd
Westermarwei 54 Joure Bovenwoning - 04-09-2023 Maatwerk
Albert Schweitzerstraat 45 Leeuwarden Hoekwoning - 11-09-2023 Maatwerk
Saskiastraat 34 Leeuwarden Tussenwoning - Geannuleerd: Geen passende reacties
Petrus Groeniastraat 6 Makkum Tussenwoning - 11-09-2023 Maatwerk
Jan Eisengastrjitte 25 Gorredijk Tussenwoning - 07-09-2023 Maatwerk
Wimerts 144 Drachten Hoekwoning - Geannuleerd: Geen passende reacties
Albartus Teltingstraat 8 Franeker Appartement begane grond - 05-09-2023 Maatwerk
Antillenstraat 7 Heerenveen Appartement zonder lift - 20-09-2023 Maatwerk
Orxmasingel 4 Menaam Hoekwoning - Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Sytsingawiersterleane 40 Sneek Appartement begane grond - Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Klein Gasthuis 23 Bolsward Tussenwoning - Geannuleerd: Niet juist geadverteerd
Boterbloem 28 Sneek Tussenwoning - 18-09-2023 Maatwerk
De Klaverflat 9 Bolsward Appartement zonder lift - 18-09-2023 Maatwerk
Piet Heinstraat 17 Leeuwarden Tussenwoning - 07-09-2023 Maatwerk
Jancko Douwamastraat 8 Sneek Appartement zonder lift - 04-09-2023 Maatwerk
Prins Mauritsstraat 86 Sneek Appartement met lift - 14-09-2023 Maatwerk
Offingaburg 1-A Hallum Appartement begane grond - 05-09-2023 Maatwerk
Nieuwstraat 27--06 Heerenveen Appartement met lift 1 01-09-2023 Inschrijfdatum: 03-10-2019
GL Boomsmastrjitte 4 Berltsum Tussenwoning 93 18-09-2023 Inschrijfdatum: 22-08-2019
Julianalaan 54 Leeuwarden Appartement begane grond 38 15-09-2023 Inschrijfdatum: 14-11-2020
Suder Stienplaat 62 Leeuwarden Tussenwoning 20 13-09-2023 Inschrijfdatum: 17-03-2015
Burgemeester Kuperusplein 1 Heerenveen Appartement zonder lift 122 06-09-2023 Inschrijfdatum: 04-03-2019
Bernard Zweersstraat 5 Leeuwarden Appartement zonder lift 137 15-09-2023 Inschrijfdatum: 14-09-2020
2e Woudstraat 50 Sneek Appartement begane grond 55 07-09-2023 Inschrijfdatum: 17-01-2021
Serviceflat Froonacker 5 Franeker Appartement begane grond 3 12-09-2023 Inschrijfdatum: 21-08-2022
Jancko Douwamastraat 16 Sneek Appartement zonder lift 104 15-09-2023 Inschrijfdatum: 04-09-2018
Populierstraat 2-B Leeuwarden Appartement zonder lift 120 14-09-2023 Inschrijfdatum: 24-03-2019
Molenkrite 62 Sneek Tussenwoning 24 04-09-2023 Inschrijfdatum: 29-10-2020
H.J. Kooistrawei 19 Wergea Tussenwoning 63 14-09-2023 Inschrijfdatum: 03-01-2020
Mounekamp 85 Joure Appartement met lift 13 06-09-2023 Inschrijfdatum: 16-06-2013
van Goghlaan 25 Heerenveen Hoekwoning 274 29-08-2023 Inschrijfdatum: 05-08-2013
Baronesse de Vos van Steenwijksingel 25 Heerenveen Bovenwoning 175 07-09-2023 Inschrijfdatum: 29-03-2020
De Knobben 36 Drachten Tussenwoning 81 22-08-2023 Inschrijfdatum: 06-05-2018
Compagnonshaven 10 Appelscha 55+ woning 2 13-09-2023 Inschrijfdatum: 07-02-2022
De Marke 88 Drachten Appartement met lift 40 01-09-2023 Inschrijfdatum: 20-01-2016
Lauwers 74 Drachten Appartement met lift 17 05-09-2023 Inschrijfdatum: 09-12-2015
Sytsingawiersterleane 40 Sneek Appartement begane grond 4 13-09-2023 Inschrijfdatum: 07-07-2018
Bildtdyk 30 Berltsum Hoekwoning 108 18-09-2023 Inschrijfdatum: 31-03-2019
Serviceflat Froonacker 101 Franeker Appartement met lift - Geannuleerd: Niet juist geadverteerd
Valeriusstraat 84-C Leeuwarden Appartement zonder lift 43 26-09-2023 Inschrijfdatum: 13-05-2020
Eerste Compagnonsweg 10 Bontebok 2 onder 1 kap 148 19-09-2023 Inschrijfdatum: 14-02-2016
Te Nijenhuiswei 37 Wijnjewoude Hoekwoning 6 21-09-2023 Inschrijfdatum: 17-05-2023
Oud Ambacht 239 Drachten Appartement begane grond 169 20-09-2023 Inschrijfdatum: 02-05-2017
Haskerfinne 17 Oudehaske Hoekwoning 149 20-09-2023 Inschrijfdatum: 08-02-2011
Lycklamastins 115 Leeuwarden 55+ woning 5 19-09-2023 Inschrijfdatum: 11-05-2023
Vlasakkers 40 Drachten Hoekwoning 185 15-09-2023 Inschrijfdatum: 21-01-2015
De Warande 107 Drachten Tussenwoning 13 15-09-2023 Inschrijfdatum: 26-12-2019
Wijnkanstraat 16 Sneek Appartement begane grond 89 18-09-2023 Inschrijfdatum: 15-02-2020
Willem Santemastraat 55 Sneek Tussenwoning 124 14-09-2023 Inschrijfdatum: 08-11-2015
Arendswyk 62 Rottevalle Appartement begane grond 1 20-09-2023 Inschrijfdatum: 23-01-2023
Wagenbrugge 18 Sneek 2 onder 1 kap 16 18-09-2023 Inschrijfdatum: 11-12-2016
Gentiaansingel 16 Jubbega 2 onder 1 kap 74 22-09-2023 Urgentie
de Wieken 29 Sneek Tussenwoning 125 12-09-2023 Inschrijfdatum: 12-07-2017
Nachtegaalstraat 56 Drachten Appartement met lift 71 25-08-2023 Inschrijfdatum: 10-07-2012
Jan Eisengastrjitte 33 Gorredijk Tussenwoning 116 21-09-2023 Inschrijfdatum: 16-05-2018
Ame 39--A Drachten Bovenwoning 163 21-09-2023 Inschrijfdatum: 07-03-2019
Serviceflat Froonacker 60 Franeker Appartement met lift 1 19-09-2023 Inschrijfdatum: 21-03-2021
Jhr A F de Savornin Lohmanstraat 7 Franeker Hoekwoning 70 21-09-2023 Inschrijfdatum: 04-03-2019
Eikenstraat 4-B Leeuwarden Appartement zonder lift 51 05-10-2023 Inschrijfdatum: 06-10-2020
Dragoonsplein 145 Leeuwarden Appartement met lift 4 03-10-2023 Inschrijfdatum: 07-07-2023
Zuidvliet 558 Leeuwarden Appartement begane grond 63 28-09-2023 Inschrijfdatum: 19-06-2018
Kievitstraat 27 Grou Tussenwoning 187 22-09-2023 Inschrijfdatum: 30-01-2018
Professor Wassenberghplein 1 Franeker Tussenwoning 119 22-09-2023 Inschrijfdatum: 19-11-2014
Ds. Visscherwei 77 Houtigehage 2 onder 1 kap 86 20-09-2023 Inschrijfdatum: 06-08-2018
Prins Mauritsstraat 9 Sneek Tussenwoning 30 07-09-2023 Inschrijfdatum: 04-07-2021
Sybren de Vlasstrjitte 6-A Wommels Appartement begane grond 6 02-10-2023 Voorrangsregeling inschrijfdatum 12-08-2021
Jan Eisengastrjitte 46 Gorredijk Tussenwoning 119 19-09-2023 Inschrijfdatum: 06-03-2017
Burefen 36 Drachten Appartement met lift 5 15-09-2023 Inschrijfdatum: 17-03-2023
Joris in 't Veld-State 102 Heerenveen 55+ woning 3 18-09-2023 Inschrijfdatum: 11-11-2022
Leeuwarderweg 78 Sneek Appartement zonder lift 5 18-09-2023 Inschrijfdatum: 29-01-2016
Brekken 28 Heerenveen Tussenwoning 278 13-09-2023 Inschrijfdatum: 05-10-2011
Stal 69 Drachten Tussenwoning 143 11-09-2023 Inschrijfdatum: 16-03-2016
Leeuwarderweg 80 Sneek Appartement zonder lift 2 18-09-2023 Inschrijfdatum: 18-06-2023
van Goghlaan 18 Heerenveen Tussenwoning 217 15-09-2023 Inschrijfdatum: 15-03-2015
Beugel 35 Heerenveen Appartement zonder lift 32 18-09-2023 Inschrijfdatum: 27-12-2020
Jousterweg 78--0002 Oudehaske Appartement begane grond 71 12-09-2023 Inschrijfdatum: 13-01-2020
Kloosterhof 15 Sneek Tussenwoning 269 19-09-2023 Urgentie
P.A. Bruinsmastraat 28-A Bolsward Appartement begane grond 15 19-09-2023 Inschrijfdatum: 16-10-2022
Beugel 32 Heerenveen Appartement zonder lift 49 18-09-2023 Inschrijfdatum: 23-10-2020
Blaauwhoflaan 86 Joure Tussenwoning 239 18-09-2023 Inschrijfdatum: 30-01-2017
De Oppers 9 Drachten Appartement begane grond 11 19-09-2023 Inschrijfdatum: 17-05-2020
Corellistraat 1-B Leeuwarden Appartement zonder lift 78 12-09-2023 Inschrijfdatum: 14-02-2020
Nieuweweg 21 Ried 2 onder 1 kap 141 20-09-2023 Inschrijfdatum: 26-02-2020
Kaatsveld 46 Drachten Hoekwoning 147 12-09-2023 Inschrijfdatum: 07-04-2016
Ruiterij 46 Drachten Tussenwoning 86 06-09-2023 Inschrijfdatum: 09-07-2018
Uitgang 70 Drachten Tussenwoning 86 12-09-2023 Inschrijfdatum: 19-02-2019
Burefen 96 Drachten Appartement met lift 11 14-09-2023 Inschrijfdatum: 17-10-2013
Molestrjitte 18 Woudsend Tussenwoning 26 20-09-2023 Inschrijfdatum: 25-01-2021
Krabber 11 Jubbega Appartement zonder lift 44 15-09-2023 Inschrijfdatum: 23-02-2021
Dijkstraat 77--D Franeker Appartement zonder lift 46 11-09-2023 Inschrijfdatum: 25-05-2021
Schieringerweg 215-B Leeuwarden Appartement zonder lift 52 18-09-2023 Inschrijfdatum: 22-08-2020
Leendert Sinnemastraat 9 Leeuwarden Appartement zonder lift 73 12-09-2023 Inschrijfdatum: 19-01-2020
Julianalaan 110-D Leeuwarden Appartement zonder lift 49 31-08-2023 Inschrijfdatum: 19-10-2018
Vuurdoornstraat 8 Leeuwarden Appartement begane grond 106 28-08-2023 Inschrijfdatum: 19-03-2016
Dekamastraat 29 Leeuwarden Appartement met lift 1 28-08-2023 Voorrangsregeling
Lange Miente 14 Akkrum Appartement begane grond 35 29-08-2023 Inschrijfdatum: 28-02-2021
Alde Loop 8 Achlum Tussenwoning 62 27-07-2023 Urgentie
Wolframstrjitte 2 Oppenhuizen Tussenwoning 31 29-08-2023 Inschrijfdatum: 25-03-2020
Stationsweg 74--24 Gorredijk Appartement met lift 3 30-08-2023 Inschrijfdatum: 07-07-2023
Tsjerkesleatswei 3 Heeg Tussenwoning 77 30-08-2023 Voorrangsregeling inschrijfdatum 13-02-2019
Kaatsland 138 Sneek Appartement zonder lift 78 30-08-2023 Inschrijfdatum: 06-01-2020
Kalkbrandershoek 16 Drachten Tussenwoning 183 23-06-2023 Inschrijfdatum: 16-12-2018
Lycklamastins 21 Leeuwarden 55+ woning 4 25-08-2023 Inschrijfdatum: 05-06-2023
Schwartzenberghlaan 113 Drachten 2 onder 1 kap 22 12-07-2023 Inschrijfdatum: 12-03-2019
Valeriusstraat 75-C Leeuwarden Appartement zonder lift 71 31-08-2023 Inschrijfdatum: 11-11-2019
Nieuwmarkt 6-C Bolsward Appartement met lift 11 31-08-2023 Inschrijfdatum: 28-09-2022
Eikenstraat 4 Leeuwarden Appartement zonder lift 52 31-08-2023 Inschrijfdatum: 13-10-2019
Nieuweburen 126 Leeuwarden Appartement begane grond 35 31-08-2023 Inschrijfdatum: 24-07-2009
Altoenaestraat 60 St.-Annaparochie Hoekwoning 100 11-08-2023 Inschrijfdatum: 20-11-2019
De Tsjotter 34 Grou Tussenwoning 44 01-09-2023 Inschrijfdatum: 03-12-2015
Stienpaad 10 Stiens Appartement met lift 12 01-09-2023 Inschrijfdatum: 02-07-2020
Juffer Frederikestrjitte 11 Hallum Hoekwoning 90 01-09-2023 Inschrijfdatum: 03-06-2020
Skildyk 10-104 Weidum 55+ woning 2 25-08-2023 Inschrijfdatum: 01-08-2023
Sybren de Vlasstrjitte 27 Wommels 55+ woning 1 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Hettebaes 64 Joure Appartement met lift 4 28-08-2023 Inschrijfdatum: 26-06-2023
Veldschans 87 Heerenveen Appartement met lift 1 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Hoofdbrug 206 Heerenveen Appartement met lift 1 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Tsjerkebuorren 67 Aldeboarn 55+ woning 3 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
De Marke 112 Drachten Appartement met lift - Geannuleerd: Niet juist geadverteerd
Joris in 't Veld-State 1 Heerenveen 55+ woning - Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
De Trochreed 12 Bolsward Appartement begane grond - Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Trambaan 1--9 Heerenveen Appartement met lift 2 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Boeierstraat 49-A Leeuwarden 55+ woning 2 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Leeuwarderweg 80 Sneek Appartement zonder lift 3 Geannuleerd: Niet juist geadverteerd
Serviceflat Froonacker 101 Franeker Appartement met lift - Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Zonneweide 90 Surhuisterveen 55+ woning 4 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Bieruma Oostingweg 9 Leeuwarden Appartement begane grond 3 Geannuleerd: Niet juist geadverteerd
Klein Gasthuis 23 Bolsward Tussenwoning 4 Geannuleerd: Niet juist geadverteerd
Hocquart 19 Franeker Maisonnette - Geannuleerd: Niet juist geadverteerd
Joris in 't Veld-State 1 Heerenveen 55+ woning - Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Bieruma Oostingweg 9 Leeuwarden Appartement begane grond - Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Te Nijenhuiswei 109 Wijnjewoude Tussenwoning 1 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Serviceflat Froonacker 101 Franeker Appartement met lift 1 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
De Oppers 53 Drachten Appartement met lift 7 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Joris in 't Veld-State 1 Heerenveen 55+ woning 1 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
H Hebbesstraat 17 Heerenveen Appartement met lift 1 Geannuleerd: Geen belangstellende meer in de wachtrij
Helmhout 133 Joure Appartement met lift 106 30-08-2023 Inschrijfdatum: 10-08-2019
Boeijengastrjitte 14 Gauw Tussenwoning 11 11-09-2023 Inschrijfdatum: 17-11-2022
Kaatsland 132 Sneek Appartement zonder lift 88 12-09-2023 Inschrijfdatum: 18-01-2020
Túnboustrjitte 16 Berltsum Hoekwoning 97 11-09-2023 Inschrijfdatum: 29-06-2019
Dekamastrjitte 7 Jirnsum Tussenwoning 104 08-09-2023 Voorrangsregeling inschrijfdatum 14-07-2021
Hazelaarstraat 27-C Leeuwarden Appartement zonder lift 50 08-09-2023 Inschrijfdatum: 01-10-2020
Schansburg 47 Gorredijk Tussenwoning 166 08-09-2023 Inschrijfdatum: 09-01-2014
Diny Sprockstraat 18-C Leeuwarden Tussenwoning 97 08-09-2023 Inschrijfdatum: 16-08-2014
Badweg 170 Heerenveen Appartement met lift 13 04-09-2023 Inschrijfdatum: 11-05-2022
Anjelierstraat 27 Heerenveen Tussenwoning 216 08-09-2023 Inschrijfdatum: 09-10-2018
Beugel 117 Heerenveen Appartement begane grond 14 08-09-2023 Inschrijfdatum: 26-10-2021
Tramstraat 1-G Leeuwarden Appartement met lift 4 11-09-2023 Inschrijfdatum: 27-03-2021
Korte Baan 7 Drachten Tussenwoning 253 11-09-2023 Inschrijfdatum: 02-10-2017
Tarweland 44 Drachten Tussenwoning 105 06-09-2023 Inschrijfdatum: 19-11-2012
Stjûrmanstún 22 Hallum Hoekwoning 53 11-09-2023 Voorrangsregeling
Korte Vreugde 1 Sneek Hoekwoning 29 07-09-2023 Inschrijfdatum: 24-10-2012
Mouterij 92 Gorredijk Tussenwoning 68 12-09-2023 Inschrijfdatum: 28-02-2017
Konkelswei 13 Oosterbierum 2 onder 1 kap 161 12-09-2023 Inschrijfdatum: 07-07-2018
Burgemeester Vlaskampstraat 144 St.-Annaparochie Appartement begane grond 55 11-09-2023 Inschrijfdatum: 19-02-2016
Te Nijenhuiswei 65 Wijnjewoude Appartement begane grond 9 12-09-2023 Voorrangsregeling inschrijfdatum 11-05-2022
Burgemeester Kuperusplein 18 Heerenveen Appartement zonder lift 115 08-09-2023 Inschrijfdatum: 10-10-2019
Corellistraat 3-B Leeuwarden Appartement zonder lift 75 12-09-2023 Inschrijfdatum: 17-12-2018
De Vlecke 13 Gorredijk Tussenwoning 65 28-08-2023 Inschrijfdatum: 13-03-2019
Sinnebuorren 35 Akkrum Tussenwoning 283 08-09-2023 Inschrijfdatum: 04-01-2013
Sylsterhoeke 10 Raerd Tussenwoning 18 07-09-2023 Voorrangsregeling
Mounedyk 17 Akkrum Tussenwoning 99 04-09-2023 Inschrijfdatum: 16-09-2015
Snekerstraat 5--304 Bolsward Appartement met lift 5 05-09-2023 Inschrijfdatum: 12-04-2021
Brugchelencamp 273 De Westereen 55+ woning 1 05-09-2023 Inschrijfdatum: 16-07-2023
Surinamestraat 15 Leeuwarden Appartement met lift 34 04-09-2023 Inschrijfdatum: 21-01-2010
Mr. D.J. Cuipersstraat 23 Bolsward Tussenwoning 74 04-09-2023 Inschrijfdatum: 04-04-2016
Julianalaan 76-B Leeuwarden Appartement zonder lift 44 05-09-2023 Inschrijfdatum: 04-07-2018
Rolbrêgedyk 21 Tijnje Vrijstaande woning 89 05-09-2023 Voorrangsregeling inschrijfdatum 08-04-2023
Brugchelencamp 60 De Westereen 55+ woning 11 01-09-2023 Inschrijfdatum: 14-09-2020
Borneostraat 6 Leeuwarden Tussenwoning 93 05-09-2023 Inschrijfdatum: 16-06-2017
Meester Geertswei 26 Wijnjewoude 2 onder 1 kap 88 30-08-2023 Voorrangsregeling inschrijfdatum 12-07-2022
Ritsumastraat 19 Leeuwarden Appartement met lift 110 05-09-2023 Inschrijfdatum: 11-09-2011
Frittemaleane 4--038 Sneek Appartement met lift 1 05-09-2023 Inschrijfdatum: 13-01-2021
Tabagostraat 3 Leeuwarden Appartement zonder lift 52 07-09-2023 Inschrijfdatum: 31-01-2020
Klaarkampstraat 16 Franeker Appartement met lift 3 21-08-2023 Inschrijfdatum: 18-12-2021
Surinamesingel 54 Heerenveen Bovenwoning 131 04-09-2023 Inschrijfdatum: 11-09-2020
Parkstate 7 Franeker Appartement begane grond 44 31-08-2023 Inschrijfdatum: 23-02-2011
De Havens 13 Boazum Tussenwoning 12 06-09-2023 Inschrijfdatum: 19-01-2021
De Oppers 7 Bolsward Tussenwoning 99 06-09-2023 Inschrijfdatum: 20-01-2016
Loëngasterlaan 228 Sneek Appartement met lift 6 07-09-2023 Voorrangsregeling
Bildwei 24 Rottevalle Tussenwoning 177 05-09-2023 Inschrijfdatum: 03-07-2019
Molenrak 8 Arum 2 onder 1 kap 36 07-09-2023 Voorrangsregeling
Corellistraat 13-B Leeuwarden Appartement zonder lift 77 07-09-2023 Inschrijfdatum: 26-09-2018
Ruiterpad 11 Beetsterzwaag Appartement zonder lift 37 13-09-2023 Inschrijfdatum: 23-07-2021